Doelstellingen

Het leerpakket ‘Jonge reporters in het Federaal Parlement’ laat jongeren van de derde graad secundair onderwijs (alle richtingen) op een educatieve en didactisch verantwoorde manier kennis maken met de werking van het Federaal Parlement. Volgende eindtermen komen aan bod:

01
De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen. [Eindterm 2 socioculturele samenleving (context 7)].

02
De leerlingen illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft en rekening houdt met ideeën, standpunten en belangen van verschillende betrokkenen. [Eindterm 10 politiek-juridische samenleving (context 5)]

03
De leerlingen illustreren de rol van de media en organisaties in het functioneren van ons democratisch bestel. [Eindterm 7 politiek-juridische samenleving (context 5)].

04
De leerlingen tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid. [Eindterm 5 politiek-juridische samenleving (context 5)]

05
De leerlingen erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel. [Eindterm 6 politiek-juridische samenleving (context 5)]

06
De leerlingen onderscheiden de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur. [Eindterm 8 politiek-juridische samenleving (context 5)]

07
De leerlingen leggen met voorbeelden uit hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een overheid inkomsten verwerft en aanwendt. [Eindterm 1 socio-economische samenleving (context 6)]

08
De leerlingen geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving. [Eindterm 1 politiek-juridische samenleving (context 5)]

09
De leerlingen zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen. [Eindterm 4 politiek-juridische samenleving (context 5)]

10
De leerlingen leren hoe het Federaal Parlement wordt samengesteld en wat de verschillende taken van het Federaal Parlement zijn.

11
De leerlingen leren de feitelijke werking van de parlementaire besluitvorming kennen en zien in dat politieke beslissingen hun leven rechtstreeks beïnvloeden.


terug