Websites van de verantwoordelijke uitgevers

www.dekamer.be Website van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers met interessante info over de samenstelling, werking en activiteiten van de Kamer.
info@dekamer.be: e-mailadres om de Kamer te contacteren
bezoekers@dekamer.be: e-mailadres van de Kamer om een bezoek te regelen
 www.senaat.be Website van de Belgische Senaat met interessante info over de samenstelling, werking en activiteiten van de Senaat.
info@senate.be: e-mailadres om de Senaat te contacteren
lt@senate.be: e-mailadres van de Senaat om een bezoek te regelen

 

www.BELvue.be De Educatieve Dienst BELvue wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en verzorgt een museaal en pedagogisch aanbod i.v.m. democratie, politiek en de geschiedenis van België. De Educatieve Dienst biedt onder meer dagprogramma’s aan om scholieren van 10 tot 18 jaar wegwijs te maken in de democratische instellingen van het federale België en de Europese Unie en hen te sensibiliseren voor het belang van de democratie.

www.kbs-frb.be Website van de Koning Boudewijnstichting
 democratie.senaat.be Website van het Platform Democratie en Burgerzin met een overzicht van initiatieven rond burgerzin en democratie

^ naar boven

 

Publicaties van de Kamer en de Senaat

Magazine “de Kamer.be” Drie keer per jaar publiceert de Kamer van volksvertegenwoordigers een magazine "de Kamer.be". Daarin wordt verslag uitgebracht van de belangrijkste parlementaire activiteiten. Om politiek voor iedereen toegankelijk te maken, hanteert de redactie bewust geen te juridische of te technische taal. Het magazine is gratis en kan besteld worden op info@dekamer.be.
  Tijdschrift van de Senaat Twee keer per jaar publiceert de Senaat een magazine "Senaat". Daarin wordt verslag uitgebracht van de belangrijkste parlementaire activiteiten. Om politiek voor iedereen toegankelijk te maken, hanteert de redactie bewust geen te juridische of te technische taal. Het magazine is gratis en kan besteld worden op info@senate.be.

Parlementaire infosteekkaarten De infofiches hebben als opzet een ruim publiek te informeren over onder meer de structuren van de Belgische staat en de werking van het Federaal Parlement. In elke fiche wordt 1 thema uitgewerkt.  Aangezien de meeste fiches een bepaald aspect van de politieke of institutionele realiteit beschrijven, worden ze voortdurend geactualiseerd. De fiches kunnen worden geraadpleegd op de website van de Kamer of besteld op info@dekamer.be

^ naar boven

Websites van de gewesten en de gemeenschappen

http://www.brussel.irisnet.be

Website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

http://www.parlbruparl.irisnet.be

Website van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

http://www.vlaanderen.be

Website van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap

http://www.vlaamsparlement.be

Website van het Vlaams Parlement

http://gouvernement.wallonie.be

Website van het Waals Gewest

http://parlement.wallonie.be

Website van het Waals Parlement

http://www.cfwb.be

Website van de Franse Gemeenschap

http://www.pcf.be

Website van het Parlement van de Franse Gemeenschap

http://www.dglive.be

Website van de Duitstalige Gemeenschap

http://www.dgparlament.be

Website van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

^ naar boven

 

Websites van de politieke partijen vertegenwoordigd in het Federaal Parlement

www.cdenv.be

 

www.ecolo.be

www.groen.be

 

www.fn.be

www.lijstdedecker.com

 

www.lecdh.be

www.n-va.be

 

www.mr.be

www.openvld.be

 

www.ps.be

www.s-p-a.be

   

 

www.vlaamsbelang.be

   

 

^ naar boven


Andere nuttige links

http://www.senaat.be/doc/const_nl.html

De Belgische Grondwet en zijn aanpassingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Website van het Belgisch Staatsblad

http://www.belgium.be

Portaalsite met informatie en diensten van de federale overheid

http://www.arbitrage.be/

Website van het Grondwettelijk Hof

http://www.raadvst-consetat.be

Website van de Raad van State

^ naar boven